prof. Ing.
Aldorf Josef, DrSc.
(+420) 597 321 944
josef.aldorf@vsb.cz
Odborný lektor
C 311/2
Základní informace:

absolvent HGF VŠB-TU Ostrava ,obor výstavba dolů 1964

profesor pro geotechniku a podzemní stavitelství  na VŠB-TUO od 1987

autorizovaný inženýr v oboru Geotechnika