Ing.
Ďurkáč Pavel
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Subterra a. s.