Ing.
Kovář Luděk, Ph.D.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě K – GEO s.r.o..

Více na: http://www.kgeo.cz/kontakt/