Ing.
Ďuriš Lukáš
(+420) 597 321 948
lukas.duris@vsb.cz
Odborný lektor
C 312
VZDĚLÁNÍ :

2002 – 2013      postgraduální studum obor Geotechnika , katedra Geotechniky a podzemního stavitelství,VŠB-TUO,

1997 – 2002       Absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

PROFESNÍ PRAXE:

2001, 2007            společnost Subterra a.s. – všeobecná stavební praxe

2004 – dosud      odborný asistent na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství, VŠB-TU Ostrava