Kontakt

Vedoucí katedry
doc. RNDr. Hrubešová Eva, Ph.D.
+420 597 321 373
eva.hrubesova@vsb.cz
C 309/2

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební (FAST)
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba