Nabídky

V případě, že se zajímáte o studium, navštivte oficiální stránky studijního oddělení Fakulty stavební, kde se dozvíte základní informace o možnostech studia. Elitní studenti specializace Geotechnika a podzemní stavitelství mají téměř neomezené možnosti v hledání budoucího zaměstnání, nejen v České republice, ale také v zahraničí. Mnoho absolventů tohoto oboru nalezlo svá uplatnění v nadnárodních společnostech, které působí nejen v České republice, ale také po celé Evropě, zemích Skandinávie, Islandu a dalších. Stavební firmy mají o absolventy této specializace pro jejich specifické zaměření a dovednosti neustále velký zájem.

Pokud máte zájem o poradenské služby, můžete se podívat na oblasti výzkumu, nebo nabídku služeb pro praxi.

Katedra Geotechniky a podzemního stavitelství také pořádá tradiční konferenci Geotechnika, která je pořádána ve spolupráci s firmou Minova Bohemia s.r.o. Navštivte tuto akci a zúčastněte se odborné diskuze, jste srdečně zváni. Letos se bude konat již 19. ročník. Součástí konference bude samostatná sekce vedená zástupci firmy Minova Bohemia s.r.o., která se bude věnovat problematice zpevňování, těsnění a kotvení a bude navazovat na dřívější dlouhodobě organizované samostatné semináře v této oblasti. Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Odbornými garanty konference jsou doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. (VŠB-TUO) a Ing. Petr Kučera (Minova Bohemia s.r.o.). Účast na konferenci je hodnocena 2 body v rámci vzdělávání ČKAIT. Konference se koná pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES.

19. – 20. 9. 2024

Více informací naleznete zde.