Úvod

Studijní obor Geotechnika je svým zaměřením a skladbou předmětů v České republice jedinečný. Tento obor lze studovat jako samostatný studijní obor pouze na VŠB – TUO, Fakultě stavební v Ostravě. Stavební firmy mají o absolventy oboru pro jejich specifické zaměření stále větší zájem.

What is Geotechnical Engineering? (EN version)

Publikace a výstupy projektu

Zapůjčení odborné literatury

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ byla zakoupena odborná literatura. Odborné knihy je možné si zapůjčit v knihovně katedry Geotechniky a podzemního stavitelství, kterou najdete v laboratořích geotechniky (Ivo Knápek, LPOC 110). K zapůjčení jsou dostupné tyto tituly vždy …