Úvod

 

Vítejte na stránkách Katedry geotechniky a podzemního stavitelství, Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Tyto stránky si kladou za cíl představit zaměření katedry zájemcům o studium, ale i širší veřejnosti.

Na Fakultě stavební VŠB-TUO lze studovat geotechniku v rámci studijní specializace „Geotechnika a podzemní stavitelství“, která je svým zaměřením a skladbou předmětů v České republice unikátní. Tuto specializaci lze studovat samostatně pouze na VŠB – TUO, Fakultě stavební v Ostravě. 

Specializace Geotechnika a podzemní stavitelství je množinou mnoha disciplín, které ve vzájemné symbióze dovolují člověku pochopit principy přírodních dějů, jejichž znalost je nutná pro návrh téměř každé stavby. Mezi základní patří: geologie, mechanika hornin a zemin, zakládání staveb, geotechnické stavby, ražení důlních děl, trhací práce, modelování v geotechnice, mechanika podzemních konstrukcí, geotechnický monitoring a další. Posluchač se s každou z těchto disciplín setká během svého studia ve formě samostatného předmětu. S drobnou nadsázkou lze říci: „Jaký základ, taková stavba…“, jakožto parafráze na jisté české přísloví, které jen potvrzuje význam tohoto oboru ve stavitelství.

V případě, že se zajímáte o studium, navštivte oficiální stránky studijního oddělení Fakulty stavební, kde se dozvíte základní informace o možnostech studia. 

Pokud máte zájem o poradenské služby, můžete se podívat na oblasti výzkumu, nebo nabídku služeb pro praxi. Katedra Geotechniky a podzemního stavitelství také pořádá tradiční konferenci Geotechnika 2024, která je pořádána ve spolupráci s firmou Minova Bohemia s.r.o. Navštivte tuto akci a zúčastněte se odborné diskuze, jste srdečně zváni.

What is Geotechnical Engineering? (EN version)

Publikace a výstupy projektu

Zapůjčení odborné literatury

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ byla zakoupena odborná literatura. Odborné knihy je možné si zapůjčit v knihovně katedry Geotechniky a podzemního stavitelství, kterou najdete v laboratořích geotechniky (Ivo Knápek, LPOC 110). K zapůjčení jsou dostupné tyto tituly vždy …