Zapůjčení odborné literatury

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ byla zakoupena odborná literatura. Odborné knihy je možné si zapůjčit v knihovně katedry Geotechniky a podzemního stavitelství, kterou najdete v laboratořích geotechniky (Ivo Knápek, LPOC 110).

K zapůjčení jsou dostupné tyto tituly vždy v několika výtiscích:

> Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení (Klepsatel, František; Raclavský, Jaroslav)

> Inženýrské stavby – řízení rizik (Rozsypal A.)

> Městské podzemní stavby (Klepsatel F.)

> Výstavba tunelů ve skalních horninách (Klepsatel F.; Kusý P.)

> Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve (Turček P.; Hulla J.)

> Zakládání staveb (Turček P.)

> Kontrola sledování a rizika v geotechnice (Rozsypal A.)

> Poruchy staveb (Blaich J.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *