Ing.
Franczyk Karel, Ph.d.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Subterra a. s.