Ing.
Géryk Jiří
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě INSET s.r.o.