doc. Ing.
Kořínek Robert, CSc.
(+420) 597 321 942
robert.korinek@vsb.cz
Odborný lektor
C 314
Základní informace:

1961-1966     studium Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava, obor Geotechnika a výstavba dolů

1966-1997     Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

1969-1976     vědecká příprava – CSc., obor Dobývání ložisek

1997-dosud   Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, akademický pracovník, od r. 1997 do r. 2010 proděkan pro vzdělávací činnost