Ing.
Luňáčková Barbara, Ph.D.
C 312

1998 – 2003 Magisterské studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: geotechnika a podzemní stavitelství
2003 – 2006 Postgraduální studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: Horninové inženýrství, Disertační práce na téma: Výpočtové modely pro dynamickou odezvu geotechnických konstrukcí
2005 – dosud Odborný asistent na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství, Fast, VŠB – TUO