Ing.
Mohyla Marek
(+420) 597 321 362
marek.mohyla@vsb.cz
Odborný lektor
C 315
Vzdělání:

2007 – 2009    VŠB – TU Ostrava, Obor – Geotechnika, dosažené vzdělání – Ing.,

2003 – 2007    VŠB – TU Ostrava, Obor – Geotechnika, dosažené vzdělání – Bc.,

1999 – 2003    SPŠS Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí, Obor – Pozemní stavitelství.

Pracovní zkušenosti:

2009 – dosud: VŠB – TU Ostrava, katedra Geotechniky a podzemního stavitelství – vedení cvičení z předmětů:

Zakládání staveb

Mechanika hornin a zemin

Silniční a geotechnická laboratoř

Environmentální geotechnika

Geotechnické stavby

Geoengineering spol. s.r.o., červenec – srpen 2010, pozice pomocného projektant.

Odborné zaměření:

geotechnické stavby, primární ostění podzemních liniových staveb,

mechanika hornin a zemin, úprava vlastností hornin a zemin,

silniční a geotechnické laboratoře,

problematika matematického modelování geotechnických úloh.

Jiné:

Řadový člen České asociace geofyziků (ČAAG)