Ing.
Pechman Jiří
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Amberg Engineering Brno, a. s.