Ing.
Ryšávka Jaroslav, Ph.D.
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě UNIGEO a.s.