Ing.
Šípek Pavel
Odborný pracovník

Odborník z praxe pracující ve firmě Geoengineering spol. s r.o.