AMBERG Engineering Brno, a.s.

Oborem působnosti AMBERG Engineering Brno a.s. jsou jako u všech filiálek AMBERG ENGINEERING především podzemní liniové stavby a s tím spojené projektové a inženýrské činnosti. Brněnská pobočka má obor působnosti rozšířen o speciální zakládání, sanace svahů a sesuvů, mostní a silniční dopravní stavby.

Více na

Prezentace Firmy Amberg