ARCADIS Geotechnika a.s.

ARCADIS Geotechnika a.s.(dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je největší a nejstarší geotechnická konzultační společnost na českém trhu. Od roku 2002 je součástí mezinárodního uskupení inženýrských firem ARCADIS.

Jedinečnost a síla společnosti ARCADIS Geotechnika a.s. spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě více než 85leté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů.

Více na http://www.arcadisgt.cz/

Prezentace firmy Arcadis