Geoengineering spol. s.r.o.

projekční a inženýrská činnost

Nabízíme práce v těchto oborech:

  •  Podzemní stavitelství

štoly, kolektory, tunely, energokanály, kanalizační sběrače

  •  Geotechnika a speciální zakládání staveb

zakládání na pilotách, mikropilotách, stavební jámy, kotvy, těsnící a zpevňující injektáže, řešení sesuvů, stabilizace náspů, zářezů, opěrné konstrukce

  •  Hornictví

otvírková díla, přípravná díla, komory, likvidace jam, likvidace starých důlních děl, starých důlních zátěží

  • Vodohospodářské stavby

vodovodní a kanalizační sítě včetně čerpacích stanic, malé vodní nádrže, vodní hráze

  •  Mosty

železniční, silniční, železobetonové, ocelové, spřažené, lávky, nadchody, podchody, rekonstrukce a sanace mostů, opěrné zdi

  • Inženýrská geologie a hydrogeologie

geologický a hydrogeologický průzkum včetně vyhodnocení, metanový průzkum

 

Více na http://www.geoengineering.cz

Prezentace společnosti Geoengineering