K-GEO

K-GEO je specializovaná firma, která provádí komplexní geologické práce.
Hlavní pracovní náplní společnosti je inženýrsko – geologický, hydrogeologický průzkum a geotechnika, s čímž jsou úzce spjaty i laboratorní práce, prováděné ve vlastních geotechnických laboratořích (mechanika zemin).

Více na http://www.kgeo.cz

Prezentace firmy K-GEO