Nabídka pracovních stáží pro studenty oboru Geotechnika pro letní semestr 2012/2013

Pracovní odborné stáže jsou realizovány v rámci OPVK „Inovace studijního oboru Geotechnika“ u spolupracujících subjektů z praxe. Praxe jsou bezplatné, studentovi je však možno hradit dopravu, ubytování a příspěvek na stravu. Délka trvání stáže je minimálně 5 dní (nemusí se však jednat o souvislé období, záleží na domluvě), po skončení bude studentovi vystaveno osvědčení o absolvování stáže, student předloží vedoucímu projektu doc. Hrubešové zprávu o své činnosti ve firmě (prezentace v Powr Pointu, textová zpráva, fotodokumentace apod.).

Název firmy
Subterra a.s. 1 student pracoviště Ostrava, 2 studenti pracoviště Praha
K-Geo s.r.o. 2 studenti pracoviště Ostrava (laboratoř mechaniky zemin)
Minova s.r.o. 2 studenti
Metrostav a.s. 2-3 studenti pro pracoviště Ostrava i Praha
Geoengineering s.r.o. 1 student
INSET s.r.o. 2 studenti (pracoviště Ostrava)
Amberg Engineering, a.s 2 studenti

Zájemci o tyto stáže nechť se hlásí u vedoucí projektu doc. Hrubešové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *