Nabídka odborných stáží pro studenty oboru Geotechnika, zimní semestr 2013/2014

Pracovní odborné stáže jsou realizovány v rámci OPVK „Inovace studijního oboru Geotechnika“ u spolupracujících subjektů z praxe. Praxe jsou bezplatné, studentovi je však možno hradit dopravu, ubytování a příspěvek na stravu. Délka trvání stáže je minimálně 5 dní (nemusí se však jednat o souvislé období, záleží na domluvě), po skončení bude studentovi vystaveno osvědčení o absolvování stáže, student předloží vedoucímu projektu doc. Hrubešové zprávu o své činnosti ve firmě (prezentace v Power Pointu, textová zpráva, fotodokumentace apod.).

Název firmy
Subterra a.s.
K-Geo s.r.o.
Minova s.r.o.
Metrostav a.s.
Geoengineering s.r.o.
INSET s.r.o.
Amberg Engineering, a.s, Brno
Unigeo, s.r.o.
ArcadisGT

Zájemci o tyto stáže nechť se hlásí u vedoucí projektu doc. Hrubešové, administrativní záležitosti stáží (forma účtování, náležitosti účtů apod.) projednejte s paní Ing. Uhrovou (LPC315).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *