Geotechnický monitoring

ALDORF, J., KOŘÍNEK, R. Geotechnický monitoring. Učební text. Ostrava: ES VŠB Ostrava 1994.

ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga Group, 2001. ISBN 80-88905-44-3.