Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl

Podklady pro přednášky předmětu Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl

Základní informace

Jáma a jámové objekty