Podzemní stavby

Odborna literatura pro předmět Podzemní stavby:

Aldorf, J. Mechanika podzemních konstrukcí. VŠB-TU Ostrava: 1999. ISBN 80-7078-695-7

Klepsatel, F. a kol. Městské podzemní stavby. Bratislava: Jaga Group, 2005, 286 s.ISBN: 80-8076-021-7.

Kolymbas, D. Tunnelling and Tunnel Mechanics: A Rational Approach to Tunnelling. Berlin: Springer, c2005, xv, 437 s. ISBN 35-402-5196-0.

Turček. P, Klepsatel., F. Podzemné stavby I. Bratislaba: STU, 2004. ISBN: 80-227-2273-1.

Valachovič, F. Razenie banských diel. Alfa, Bratislava 1977.

Ratan, R. Surface and Underground Excavations –Methods, Techniques and Equipment. A.A. Balkema. London 2005. ISBN 90 5809 627 0

Bhawani S., R. K. Goel. Tunnelling in weak rocks. Elsevier, 2006