Úprava vlastností hornin a zemin

Vlastnosti hornin a zemin jsou dány objektivními – přírodními okolnostmi, souvisejícími s jejich vznikem a pohybují se v určitých nepřekročitelných kvantitativních mezích a kvalitativních parametrech. Aktivity člověka naopak neustále posouvají hranici nároků, které musí prostředí zlvádnout.

Cílem předmetu je seznámit posluchače s principy metod úpravy hornin a zemin, popisem nejčastěji aplikovaných technologií a praktickými ukázkami jejich aplikace. Absolvováním předmětu posluchač nabude znalostí, které mu zajistí dostatečnou základní orientaci v problematice, které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem odborné literatury.

Předmět navazuje na předměty „mechanika hornin a zemin“ a „zakládání staveb“. Nabyté poznatky podpoří výuku následujících odborných předmětů jako „podzemní stavitelství“ v bakalářské fomě studia a „geotechnické stavby“ v magisterském navazujícím studiu.