Zakládání staveb

Předmět je jedním ze základních předmětů geotechniky. Na základě předchozích znalostí ze statiky, pružnosti, horninového inženýrství a inženýrské geologie a hydrogeologie poskytuje základní poznatky z oblasti plošného a hlubinného zakládání staveb, metod navrhování základových konstrukcí, jejich systematiky posuzování únosnosti a sedání základů.Pozornost je věnována i observačním metodám navrhování základových konstrukcí, poruchám staveb z titulu sedání a rekonstrukcím základů.