Geotechnické stavby

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními kategoriemi geotechnických staveb prováděných z povrchu (výkopové – hloubené z povrchu; sypané) a geotechnických konstrukcí, které jsou na těchto stavbách aplikovány. Posluchač získá znalosti, které mu zajistí dostatečnou orientaci v problematice, jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem odborné literatury. Předmět navazuje a v daném směru rozvíjí poznatky nabyté v předcházejícím studiu v předmětech “stavební statika”, “pružnost a plasticita”, “geologie”, “mechanika hornin a zemin”, “zakládání staveb”. Předmět syntetizuje poznatky předchozích odborných stavebních a geotechnických předmětů a ukončuje studium v oboru geotechnických staveb.