Geotechnické stavby

Doporučená literatura:

SMOLCZYK,U.(2003). Geotechnical Engineering Handbook, Vol.3 Elements and Structures, Ernst&Sohn

V českém jazyce zatím neexistuje publikace k odbornému předmětu Geotechnické stavby a konstrukce.