Průzkumné metody v geotechnice

Průzkumné metody v geotechnice jsou komplexním předmětem, kde se využívají teoretické znalosti o horninovém prostředí a geotechnických konstrukcích (jejich vlastnostech a chování) s použitím různých průzkumných metod při řešení úkolů v praxi. Základem je vytvoření koncepčního modelu v době projektové přípravy stavby či jakéhokoli zásahu do horninového prostředí a jeho postupné zpřesňování formou observačního modelu s postupem projekčních a realizačních prací na projektu. Studenti se seznámí s přípravou projektu průzkumu, vedení jednotlivých etap průzkumu a plánováním nepřímých a přímých průzkumných technik efektivním způsobem k získání potřebných charakteristik horninového prostředí aplikovatelných v procesu projektování a realizace stavby. To vše v rámci platné legislativy a s využitím normových postupů platných na území ČR.