Silniční a geotechnická laboratoř

Předmět se zabývá praktickými ukázkami měření, které se nejčastěji používají při výstavbě liniových staveb. Naprostá většina obsahu se věnuje praktickým měřením. Cílem tohoto předmětu je rozšířit informace a praktické dovednosti z oblastí vlastností zemin,způsobů stanovování základních charakteristik zeminového podloží vozovek. Předmět se zabývá problematikou vodního režimu v podloží vozovek, vlivy promrzání. Dalším zájmovou oblastí předmětu je problematika stability násypových těles a zářezů, možnosti matematického modelování této stabilitní problematiky a zásady a metody geotechnického monitoringu v silničním stavitelství.