Silniční a geotechnická laboratoř

Povinná literatura:

GSCHWENDT, I. Vozovky – konštrukcie a ich dimenzovanie. Bratislava: Jaga Group, 1999. ISBN 80-88905-14-1.

POLIAČEK, I., GSCHWENDT, I. Mechanika vozoviek: Navrhovanie vozoviek cestných komunikácií. I. Vyd. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická, 1990. ISBN 80-227-0263-3.

ČSN EN 1997-2: 2008. Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2008. 152 s.

GSCHWENDT, I. a kol. Mechanika vozoviek. Bratislava: STU Bratislava, 1992.

ČSN EN 1997-1: 2006. Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s.

Doporučená literatura:

Braja, M. Das. Principles of Foundation Engineering. 5th ed. London: Thomson 2004. 743 pp. ISBN 0-534-40752-8.

Atkinson, J.: The mechanics of soils and foundations. McGraw-Hill Company, 1993
337 pp. ISBN 0-07-707713-X.