Technické odstřely a jejich účinky

Střel.průkaz

Povinná literatura:

DOJČÁR, O. a kol..: Trhacia technika. Ostrava: Montanex a.s., 1996.

KOŘÍNEK, R. Trhací práce v lomech. Učební text. Ostrava: ES VŠB Ostrava 1988.

HORKÝ, J.: Trhací práce a rozpojování hornin. Učební text. Ostrava: ES VŠB Ostrava 1977.

BARTOŠ, J.; MEČÍŘ, R.: Příručka pro střelmistry v hornictví, stavebnictví a ostatních oborech. Praha: SNTL Praha 1975.

KALÁB, Z.: Seizmická měření v geotechnice. Učební text. Ostrava: ES VŠB Ostrava, 2008.

ČSN 73 0040 (730040) Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ICS 91.080.00; 91.040.00. Praha: ÚNMZ, 1996.

Doporučená literatura:

LANGEFORS, U., KIHLSTRÖM, B. The Modern Technique of Rock Blasting. Uppsala: Wiley 1978.